Garantie

 

De voorraden en de handelsnaam van Camperland Group B.V. te Bergschehoek 
zijn overgenomen door Campo World Campers.
(En natuurlijk ook gelijk de klanten, de lusten (maar niet) en de lasten zoals dat heet)

 

Maar laat ik bij het begin beginnen…………………………..,

Wij hebben onze vorige camper een Hymer gekocht bij Camperland in Bergschenhoek, nadat wij een 2 jaar met deze camper hadden gereden, hebben wij hem bij dezelfde firma ingeruild. Wij kochten een nieuwe Laika Ecovip 7 RG. Voor een bedrag van 130,000 gulden. Na 2.5 jaar scheurde het afvoerputje van de bak af. (Laat ik vooral zeggen dat wij uiterst zorgvuldig met onze camper omgaan.) Omdat de firma Camperland geen Laika dealer meer was zijn wij naar de Firma Tigchelaar geweest om daar verhaal te halen. De heer Jan Hermans heeft van het putje foto's gemaakt en zou deze door sturen naar Italië met het verzoek of dit onder garantie zou vallen. Wij hebben dit ook door gemaild naar Italië dat de Firma Tigchelaar dit verzoek zou gaan doen.

         

Nu wil het geval dat onze vakantie 2004 naar Italië en aan het einde van deze vakantie naar de  Camper Messe in Dusseldorf gepland stond. De gedachte kwam bij ons op om naar de fabriek van Laika te gaan en daar kijken of er iemand was die ons kon helpen met dit geval. Aangekomen bij de fabriek deze was met vakantie, maar daar troffen we toch iemand aan die dicht bij de directie zit, de heer Raffaele Vairo. Deze zegde toe dat hij dit met zijn bazen zou bespreken. Wij gaven aan dat wij ook in naar Dusseldorf aanwezig zijn, hij ook.

In Dusseldorf contact gezocht met de heer Raffaele Vairo, en die zei ons dat op onze camper een jaar garantie stond, ja dat wisten wij ook, maar het ging in onze ogen om een constructiefout, daar was hij het wel een beetje mee eens en daarom bood hij ons aan om een nieuwe douchebak gratis te leveren. Alleen moesten wij wel zelf de inbouwkosten betalen. 

Volgens de Firma Tigchelaar moet dan de complete douche en wc cabine uitgebouwd en ingebouwd worden,kosten plm.€1250,00 twee dagen werk. Dat vinden wij een groot bedrag voor een camper van toen nog geen 3 jaar. 

Er bestaat in Nederland (Europa) een wet op consumentenrecht, nu hebben wij een uitgebreide rechtsbijstand verzekering die wij hebben ingeschakeld. Ik heb gevraagd of  via de Firma Tigchelaar, Laika Italië toch nog aansprakelijk gesteld kon worden. Dit ging niet  omdat de wet zegt dat je bij de verkoper moet zijn. En dat was de Firma Camperland.

Hier de brief die naar de Firma Camperland is gestuurd:

"Geachte heer/mevrouw,

Tot mij hebben zich gewend de heer en mevrouw Ammeraal, wonende te Apeldoorn, met het verzoek om voor behartiging van hun belangen in deze kwestie zorg te dragen.

Cliënten hebben in augustus 2001 met u een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een nieuwe camper van het merk Fiat/Laika, type Ducato 2.8 JTD met kenteken……………. De koopprijs bedroeg fl. 130.000,00 (EUR. 58.991,00).

Onlangs is er schade ontstaan aan het afvoerputje van de zich in deze camper bevindende douchebak. Dit afvoerputje is in zijn geheel van de douchebak losgescheurd. Deze schade is een gevolg van een constructiefout zodat er dus sprake is van non conformiteit in de zin van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek. Cliënten mochten er immers op vertrouwen dat een afvoerputje van een (nieuwe!) douchebak langer meegaat dan slechts 3 jaar.

Het voorgaande betekent dat u jegens cliënten aansprakelijk bent voor deze schade en dat zij recht hebben (op grond van artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek) op kosteloos herstel of vervanging van dit gebrek. Het feit dat de garantieperiode van 1 jaar is verstreken is in deze niet relevant nu de wet bepaalt dat een consument meer rechten heeft dan een door de verkoper verleende garantie.

Namens cliënten verzoek ik u mij binnen 10 dagen na heden mee te delen of u zelf voor herstel zult zorgdragen of dat u de herstelkosten aan cliënten zult vergoeden. Verneem ik niet tijdig van u dan achten cliënten zich vrij rechtsmaatregelen te nemen."

hoogachtend,

LAR Rechtsbijstand

 

Wel de lusten maar niet de lasten.

 

Slotconclusie: 

Wij dachten met Camperland uit Bergschenhoek, met een goed en bonafide Camper bedrijf in zee te zijn gegaan, en nog wel de eerste camper BOVAG dealer, van Nederland. De nieuwe Firma Campo World Campers heeft zelf niet de moeite genomen om met een schikkings voorstel te komen of een andere oplossing. Als deze firma met al zijn klanten zo omgaat…………………!! dus geen klant meer.

Inmiddels bestaat deze zaak ook al niet meer.

De Firma Tigchelaar is wel met een voorstel om de douchebak in zijn geheel te demonteren en te monteren kosten €850,00 excl.douchebak.  De nieuwe douchebak hadden wij al opgestuurd gekregen van Laika It.  Nog een ander voorstel was om een plaatje over het gat waar de afvoer had gezeten  te plakken kosten €250,00, dit heb ik inmiddels zelf gedaan kosten……………€5,00 arbeidstijd 1 uur.

De firma Tigchelaar zal mij ook niet als klant terug zien. (geen camper dealer meer)

 

Apeldoorn 1 november 2005

Onderstaand bericht kreeg ik via een e- mail binnen.

Via het camperforum kwam ik op u site terecht,waarbij ik u ervaring las over u douchebak. Onbegrijpelijk dat men zo met klanten om kan gaan. Zelf heb ik een auto en kampeerautobedrijf, en ben Bovag lid afdeling kampeerauto. Als ik goed begrepen heb, is u douchebak nog niet gemonteerd. Daarom wil ik u voorstellen, om deze voor u te monteren. Dit bied ik u aan, om dat ik me schaam, voor deze Bovag collega's.  Ik heb bij mijn bedrijf een vrije overnachtings plaats, als wij het op 1 dag niet klaar krijgen, kunt u hier overnachten.

Met vriendelijke groet,

Peter Broos

email: info@peterbroos.nl

www.peterbroos.nl 

Mijn Trekhaak

Vorig jaar (2012) heb ik een trekhaak onder mijn Laika camper ecovip 7 rg laten monteren door een Laika Dealer in Nederland. Ik dacht we gaan naar een officiële Laika dealer want die moet weten of het wel of niet kan een trekhaak onder deze camper. Na onze vakantie moest de Camper TUV gekeurd worden in Duitsland. Door de TUV werd de camper afgekeurd omdat de trekhaak die er onder zat er niet onder gemonteerd mocht worden omdat de constructie niet sterk genoeg was. Ik heb aan Laika Italië gevraagd of er onder deze camper een trekhaak gemonteerd mocht worden. Ik kreeg het antwoord van Laika Italië dat er onder deze camper Laika Ecovip 7rg  van het bouwjaar 2000/2001 geen trekhaak gemonteerd mocht worden en dit staat ook in de technische omschrijving. Ik ben met deze informatie naar dit bedrijf gegaan en zij wilde ons 650,00 euro vergoeden. Ik heb in totaal 1050,00 euro betaald. Dit wilde zij niet betalen. Op de Camperbeurs in Düsseldorf hebben wij nog gesproken met hun, zij zouden nog bij Laika Italië informeren hoe het nu zit met de trekhaak voor deze camper of het nu wel of niet mocht.

Ik denk dat zij geen contact hebben gehad met Laika Italië over dit onderwerp, want ik had tot dat ik er weer een email had verzonden, met de vraag of zij er nog over nagedacht hadden en dat wij toch het totale bedrag terug te willen hebben. Zij gingen hier niet mee akkoord en willen ons maximaal 725,00 euro terug geven en dat is het eind bod van dit bedrijf. Ik ga hier niet mee akkoord want ik vind dat dit bedrijf in gebreken is gebleven, en mij niet goed geïnformeerd heeft en  een trekhaak heeft verkocht en onder camper heeft gemonteerd.

Wij verwachten van een Officiële Laika Dealer dat hij weet wat hij doet, wat hij wel mag monteren en als een fout gemaakt wordt,  dat de klant daar niet de dupe van mag worden en dat de klant dan volledig schadeloos gesteld moet worden.

Na veel heen en weer gemaild en gepraat, is de eigenaar toch op zijn besluit terug gekomen en heeft het resterende bedrag als nog betaald.

Dit bedrijf heeft toch zijn verantwoording genomen en de klant tevreden gesteld.